TeamViewer Quick Support

Là một ứng dụng hỗ trợ từ xa đơn giản mà bạn chỉ cần tải về và chạy mà không cần cài đặt. Bạn chỉ cần chạy đầu nó và cung cấp cho chúng tôi ID hoặc các thông tin mà bạn nhìn thấy trên màn hình của bạn. Sau đó chúng tôi có thể kết nối với bạn ngay lập tức. Mỗi lần hỗ trợ, phần mềm chỉ cho phép kết nối một lần duy nhất thông qua máy tính của bạn. Khi nào cần hỗ trợ từ xa bạn phải ủy quyền cho chúng tôi để được kết nối.

Phần mềm có sẵn cho hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux.

Download

TeamViewer Host Support

Bạn cài đặt ứng dụng này trên máy tính, ủy quyền chúng tôi truy cập một lần và cho phép hỗ trợ giám sát cho máy tính của bạn. Sau đó chúng tôi có thể kết nối bất cứ lúc nào mà không cần sự can thiệp của bạn. Sử dụng chỉ theo giao ước.

Phần mềm có sẵn cho hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux.

Download